Informacje o firmie

Firma Gambit prowadzi działalność od 1990 roku. W latach 1990-1999 firma funkcjonowała jako działalność gospodarcza osoby fizycznej (pod nazwą Gambit Oprogramowanie i Wydawnictwa Naukowe), a od roku 2000 jako podmiot prawny o statusie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o. Dotychczasowy okres funkcjonowania firmy w zakresie dystrybucji specjalistycznego oprogramowania komputerowego to czas, w którym do grona klientów firmy dołączyły prawie wszystkie wyższe uczelnie w Polsce, większość instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz branżowe instytuty naukowe. Z roku na rok rośnie grono firm komercyjnych, które stały się użytkownikami oferowanego przez nas oprogramowania komputerowego.

Oprogramowanie specjalistyczne

Działalność firmy wiąże się ściśle ze specjalistycznym, naukowym i inżynierskim oprogramowaniem komputerowym, którego dystrybucją firma zajmuje się od 1990 roku. Główne pozycje w ofercie to programy do obliczeń matematycznych oraz pakiety do wszechstronnej wizualizacji i analizy danych. W tej grupie produktów najbardziej popularne programy to Mathematica, Mathcad i Origin. W grupie programów do analizy i wizualizacji danych obok programu Origin firma oferuje takie pakiety jak SigmaPlot czy Grapher, a w zakresie statystycznej analizy danych programy Statgraphics i Systat.

Odrębną, wyspecjalizowaną grupę produktów stanowią programy do analiz i wizualizacji w hydrologii oraz w geologii. Wiodącym produktem w tej grupie jest pakiet Visual ModFlow oraz HydroGeo Analyst.

Bogata oferta dla programistów bazuje głównie na produktach Intel Software oraz PGI. Oferta kompilatorów Intel i PGI, wzbogacona o narzędzia tych firm służące analizie i diagnostyce kodów źródłowych uzupełniona jest o biblioteki numeryczne firmy Numerical Algorithms Group (NAG) oraz IMSL firmy Rogue Wave Software.

Serwis

Firma Gambit, specjalizując się w dystrybucji oprogramowania komputerowego do zastosowań naukowych i technicznych, świadczy serwis z zakresu jego instalacji i wykorzystania dla zarejestrowanych użytkowników. Strona niniejsza jest miejscem wymiany informacji pomiędzy użytkownikiem programu i serwisem naszej firmy.

Księgarnia internetowa

Równolegle z ofertą oprogramowania specjalistycznego firma rozwinęła działalność w zakresie importu książek naukowych. Dział Wydawnictw naszej firmy oferuje pozycje literatury naukowej większości światowych wydawców. Naszym atutem są niskie ceny i szybkie dostawy książek na zamówienie. Oferta importowanych książek naukowych dostępna jest w naszej księgarni internetowej, gdzie prezentowanych jest kilkadziesiąt tysięcy tytułów książkowych.

E-Learning

Ofertę w zakresie dystrybucji oprogramowania komputerowego wzbogacamy o szkolenia z zakresu wykorzystania oferowanych programów. Firma uruchomiła portal e-learningowy dla użytkowników specjalistycznego oprogramowania komputerowego, oferujący szkolenia z zakresu podstaw wykorzystania programów komputerowych do realizacji obliczeń oraz analiz i wizualizacji danych.

Portal edukacyjny www.matematykawszkole.com.pl

W ramach projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej, firma uruchomiła portal dedykowany wspomaganiu nauczania matematyki w szkołach ponadpodstawowych, który udostępnia szeroki zestaw interaktywnych ćwiczeń z zakresu matematyki w gimnazjach i liceach.