• GAMBIT COiS Sp. z o.o.
    GAMBIT COiS Sp. z o.o. [KOMUNIKAT]
    Dystrybucja specjalistycznego oprogramowania

    Księgarnia Wydawnictw Importowanych
    Szkolenia stacjonarne i e-learningowe

    Matematyczny Portal Edukacyjny

Subskrypcja biuletynu informacyjnego

Cel przetwarzania

Adres e-mail wprowadzony w formularzu będzie umieszczony w wykazie adresów wybranej list subskrypcji. W ramach subskrypcji wysyłane są cykliczne biuletyny informacyjne o produktach i usługach oferowanych przez Gambit COiS Sp. z o.o.

Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Gambit COiS Sp. z o.o., a przetwarzanie ich odbywać się będzie zgodnie z przepisami polskiego prawa i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego zwanego rozporządzeniem RODO, według zasad opisanych w polityce prywatności.