Surfer 26

Surfer 26
2023-09-22
Firma Golden Software wprowadziła do sprzedaży kolejną wersję programu Surfer, tj. Surfer 26.

Wersja ta udostępnia rozbudowane możliwości w zakresie wizualizacji danych 3D prowadzone na bazie przestrzennej siatki wartości - umożliwia między innymi dodawanie do widoku 3D dowolnej liczby przekrojów w płaszczyznach równoległych do XY, XZ lub YZ (procedura Add to 3D ), czy przecięcie dowolnej płaszczyzny pod dowolnym kątem, poprzez usunięcie z obrazu przestrzennego fragment siatki dla pokazania obrazu przekroju w widoku 3D.

Dodatkowo producent oferuje licencje roczne w bardzo atrakcyjnych cenach, zarówno dla potencjalnych użytkowników edukacyjnych, jak i komercyjnych.

Bardziej szczegółowe informacje na temat wersji 26 zamieściliśmy na stronie dedykowanej programowi Surfer.

Wszystkie aktualności