OriginPro - moduł Neural Network Regression

OriginPro - moduł Neural Network Regression
Dodatkowa, bezpłatna aplikacja do implementacji w środowisku programu OriginPro.

Jedną z dodatkowych i bezpłatnych aplikacji, które można implementować bezpośrednio w środowisku programu OriginPro, by rozszerzyć jego funkcjonalność, jest moduł Neural Network Regression.
Sposób, w jaki można go wykorzystać do przewidywania, podpowiada producent tego oprogramowania, opisując krok po kroku, jak badać dane, trenować model i przeprowadzać predykcję.
Minimalna wersja programu, z którą współpracuje ta aplikacja, to OriginPro 2022b.

https://blog.originlab.com/use-the-neural-network-regression-app-for-prediction

Wszystkie aktualności