Origin/OriginPro 2024b

Origin/OriginPro 2024b
2024-05-29
Origin/OriginPro 2024b - nowa wersja programu

Firma OriginLab opublikowała śródroczną wersję programu Origin/OriginPro 2024b. Tym razem nowa wersja wprowadza między innymi ulepszenia w kontekście adnotacji oraz obiektów graficznych, pozwala rozpakować lub podzielić dane daty/godziny na podstawie przedziału czasu, udostępnia narzędzia pozwalające wizualizować i analizować szeregi czasowe, umożliwia także tworzenie wykresów bezpośrednio z okna obrazu. Poza tym wprowadza cztery nowe typy wykresów oraz osiem nowych specjalistycznych aplikacji do samodzielnego zaimplementowania w programie.

Wybrane nowości w Origin/OriginPro 2024b

 • motyw Gray Dark interfejsu
 • funkcje Redo i Undo
 • możliwość edycji i manipulowania adnotacjami tekstowymi oraz obiektami graficznymi
 • szablon wykresu Time Series Explorer Graph
 • narzędzia do wizualizacji oraz analizy szeregów czasowych
 • ekstrakcja danych z wykresu w oparciu o różne kształty ROI (Region Of Interest)
 • możliwość ustawienia podwójnej osi Z na wykresach powierzchni 3D
 • cztery nowe typy wykresów:
  - Hierarchical Edge Bundling
  - 3D XYZ Floating Bar
  - Streamline Plot
  - Contour + Gradient
 • nowe dodatkowe aplikacje:
  - Time Series Analysis (PRO)
  - Tolerance Interval (PRO)
  - Attribute Agreement Analysis (PRO)
  - Gage R&R Study (expanded) (PRO)
  - Time-temperature Superposition (PRO)
  - Signal-to-noise Ratio (PRO)
  - Extract Ridge from Spectrogram
  - ChemStation Reader
 • więcej menu Apps w zakładkach Statistics, Analysis: Fitting,…
 • możliwość pracy z plikami w środowiskach SharePoint, OneDrive oraz Google Drive
 • kombinacja Ctrl+Shift+kliknięcie na pasku Mini Toolbar pozwala wyświetlić skrypt LabTalk

Wraz z najnowszą wersją programu wprowadziliśmy do sprzedaży ZESTAWY , w których mogą Państwo zakupić wybraną licencję programu wraz z kursem e-learningowym. Taka opcja zakupu pozwala na uzyskanie korzystnego rabatu na cenę kursu (35% lub 50%).

Przypominamy - Użytkownicy programu Origin/OriginPro z aktywnym kontraktem serwisowym mają prawo przejść bezpłatnie do wersji 2024b. Można ją pobrać z poziomu profilu personalnego użytkownika licencji oprogramowania na stronie producenta, kolumna Downloads, sekcja Origin Current Version Installer.

Więcej informacji na temat nowej wersji znajdą Państwo tradycyjnie na naszej stronie poświęconej oprogramowaniu Origin.

Wszystkie aktualności