Mathematica 14.0

Mathematica 14.0
2024-01-06
Publikacja wersji 14.0 programu Mathematica. Kolejny zestaw nowych funkcji i udoskonalenie już istniejących.

W wersji 14.0 producent nadal poszerza możliwości języka obliczeniowego Wolfram Language, wiele funkcjonalności zostało udoskonalonych, a wykryte błędy zostały poprawione. Ulepszona została komunikacja języka Wolfram Language ze sztuczną inteligencją. Dzięki technologii Chat Notebook dostępna jest także nowa platforma do tworzenia kodu języka Wolfram na podstawie danych językowych.

Poprawiono procedury w zakresie rachunku różniczkowego i rozszerzono zakres ''gotowych'' operacji obliczeniowych.

Pełny wykaz nowości wprowadzonych w wersji 14.0 programu Mathematica dostępny jest na stronie Summary of New Features in 14.0.

Wszystkie aktualności