Mathcad Prime 9 - Nowa wersja!

Mathcad Prime 9 - Nowa wersja!
Publikacja najnowszej wersji tego czołowego programu do obliczeń inżynierskich i tworzenia dokumentacji.

Najnowsza wersja Mathcad Prime 9 wprowadza szereg nowości i udogodnień dla użytkowników w zakresie użyteczności, wydajności jak również ulepszenie silnika symbolicznego i numerycznego.

Pełny wykaz nowości dostępny jest na na stronie www.mathcad.pl.

Wszystkie aktualności