Mathcad Prime 10

Mathcad Prime 10
2024-06-05
Mathcad Prime 10 - nowa wersja programu

Najnowsza wersja PTC Mathcad Prime 10 to zaawansowane sterowanie ze skryptami, możliwości wyboru algorytmu rozwiązywania funkcji i całek oznaczonych oraz ulepszona wielowątkowość dla szybszych i wydajniejszych obliczeń w określonych sytuacjach. PTC Mathcad Prime 10 zwiększa możliwości programu dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi z nowymi aktualizacjami użyteczności i ulepszeniami silników symbolicznych i numerycznych, które usprawniają zadania i zwiększają produktywność.


I. Aktualizacje aplikacji

PTC Mathcad Prime 10 wprowadza kilka aktualizacji funkcjonalności na poziomie aplikacji, w tym ważne funkcje wymagane przez użytkowników.

 • Zaawansowane elementy sterujące - dzięki zaawansowanym kontrolkom użytkownicy mają możliwość wzbogacania swoich arkuszy o elementy sterujące, w tym pola list, przyciski opcji, pola wyboru, przyciski, suwaki i pola tekstowe. Umożliwiają one użytkownikom precyzyjne definiowanie zachowania każdej kontrolki w arkuszu. Ta funkcja zapewnia konfigurowalne i szczegółowe podejście do manipulowania wartościami zmiennych poprzez skrypty za pomocą języków VBScript i JScript.

 • Wybór algorytmów rozwiązywania - w wersji PTC Mathcad Prime 10 można teraz wybrać algorytm rozwiązywania funkcji i całek oznaczonych. Ulepszone funkcje obejmują pdesolve, odesolve, numol, genfit, Polyroots, znajdowanie, minimalizowanie, maksymalizację, wydobywanie i algorytmy obliczania całek oznaczonych. Pozwala to na większą elastyczność i kontrolę nad wynikami obliczeń.

 • Indeks dolny i górny w dokumentacji - w najnowszej wersji można teraz zastosować formatowanie indeksu dolnego i górnego w swoich obszarach tekstowych w celu dokumentowania identyfikatorów zmiennych lub parametrów z wykładnikami.


II. Ulepszenia silnika symbolicznego

 • Rozszerzone użycie słowa kluczowego "fully": najnowsza wersja PTC Mathcad Prime 10 rozszerza użycie słowa kluczowego "fully" o dodatkowe przypadki. Dodano również obsługę modyfikatorów fact i max dla tego słowa kluczowego

 • Nowe słowo kluczowe "standard": Dodano nowe słowo kluczowe "standard", które pozwala na notację Big-O z rozwinięciem szeregowym, a także pokazuje stałą całkowania w całkach nieokreślonych

 • Ulepszono obsługę niezdefiniowanych wyników w silniku symbolicznym, zapewniając większą kompatybilność i równoważność z silnikiem numerycznym NaN, umożliwiając symboliczne wsparcie funkcji klasy NaN

 • Wprowadzono ogólne ulepszenia słów kluczowych rewrite, solve oraz simplify. Funkcja Rewrite została rozszerzona o pięć nowych modyfikatorów: arg, atan2, fact, sign i Φ, aby umożliwić przepisywanie wyrażeń w ich odpowiednich warunkach. Funkcje solve i simplify otrzymały wiele dodatkowych obsługiwanych przypadków użycia

 • Poprawiono wydajność operatorów rachunku różniczkowego


III. Ulepszenia silnika numerycznego

 • Rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych (PDE) za pomocą funkcji pdesolve obsługuje teraz ustawianie mieszanych warunków brzegowych, ukrytych i jawnych warunków brzegowych oraz inteligencji jednostek w systemach PDE

 • Silnik numeryczny zyskał ulepszone zachowanie wbudowanej oceny przypisań i obsługi zera bez jednostki w macierzy

 • Ulepszono wielowątkowość, dzięki czemu pozwala ona obecnie użytkownikowi w pełni wykorzystać jej funkcjonalność. Ulepszenia te mogą zwiększyć wydajność obliczeń w arkuszu, zwłaszcza tych z niezależnymi regionami obliczalnymi.


IV. Aktualizacje w zakresie użyteczności

Mathcad Prime 10.0 wprowadza kilka godnych uwagi aktualizacji użyteczności, które poprawiają wygodę użytkownika.

 • Możliwość płynnego otwierania arkuszy bezpośrednio z dołączonego arkusza, usprawniając przepływ pracy i poprawiając dostępność

 • Możliwość otwierania plików arkuszy ze starszych wersji programu Mathcad bezpośrednio z poziomu konwertera

 • Mathcad Prime 10.0 obsługuje teraz zarówno format daty światowej, jak i systemowej w nagłówkach i stopkach, dostosowując się do preferencji użytkownika w zakresie formatu daty

 • Dodano możliwość połączenia się z określoną sekcją w innym arkuszu

 • W nowej wersji można ukryć obramowania zwijanych obszarów, aby poprawić estetykę dokumentów, zwłaszcza podczas drukowania

Więcej informacji na temat nowej wersji znajdą Państwo tradycyjnie na naszej stronie poświęconej oprogramowaniu Mathcad Prime tj. www.mathcad.pl.

Wszystkie aktualności