Mathematica 13.3

Mathematica 13.3
W wersji 13.3 programu Mathematica, podobnie jak we wcześniejszych wersjach, dodane zostały nowe funkcje oraz w wielu istniejących procedurach wprowadzono zmiany.

Znacząca część wprowadzonych zmian wiąże się poszerzaniem możliwości programu w zakresie wykorzystania systemów LLM (Large Language Models) do konwersacji z systemami sztucznej inteligencji. Wprowadzono zmiany w zakresie modelowania równań różniczkowych, w strukturze notatników (Methematica Notebook), w procedurach uczenia maszyn i sieci neuronowych, w analizie sekwencji wideo, obrazów i dźwięków, w kompilacji kodu i struktury danych oraz w procedurach importowania i eksportowania danych.

Na obrazku pokazane zostały trzy wizje brzegu jeziora wygenerowane z poziomu Wolfram Language za pomocą nowej procedury ImageSynthesize stosującej narzędzia AI, a warunkiem była wizja obrazów w stylu malarstwa Claude Moneta.

Więcej szczegółów o nowościach w wersji 13.3 dostępnych jest pod tym linkiem.

Wszystkie aktualności